Dodatkowe koszty kredytu hipotecznego

0
1111
Dodatkowe koszty kredytu hipotecznego

Dodatkowe koszty udzielenia kredytu hipotecznego? Tak, trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami. Są to koszty bankowe.

Podstawowym kosztem jest marża. Jest stała przez cały okres kredytowania i bezpośrednio wpływa na odsetki. Wysokość marży zależy od wielu czynników. Jeśli przy zaciąganiu kredytu zdecydujesz się na dodatkowe usługi w postaci, chociażby konta, karty kredytowej czy ubezpieczania — marża będzie niższa. Także wysokość wkładu własnego będzie mieć bezpośredni wpływ na wysokość marży i wydatnie może ją obniżyć.

Sama wysokość kredytu ma tu znaczenie i związany z nią okres spłacania. Znaczenie ma także dotychczasowa historia kredytowa.

Marża jest ustalana w samej umowie kredytowej. To bardzo ważny zapis.

Drugi parametr jest zmienny: to WIBOR. Innymi słowy, wysokość rat kredytu będzie zmieniać się w czasie, tak jak będą się zmieniać stopy procentowe. Jest to twoje ryzyko kredytowe. WIBOR to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. Owe stopy procentowe maleją, to znów rosną. Odsetki, a więc i raty kredytów zmiennych mogą maleć i wzrastać. Jest to normalna sytuacja, którą należy brać pod uwagę. Banki na wartość WIBOR nie mają wpływu.

Następny czynnik kosztowy to prowizja banku. Nie jest to ani koszt stały, ani zmienny, tylko jednorazowy. To koszt udzielenia kredytu. Wysokość tej opłaty zależy od wielkości kredytu, ponieważ jest to ustanowiony przez bank procent od udzielonego kredytu.

Następnie dochodzimy do wyceny nieruchomości. Każdą nieruchomość bank musi wycenić, czyli określić jej aktualną wartość. Koszt wyceny zależy od lokalizacji nieruchomości, jej rodzaju i wielkości.

Przy wypłacaniu kredytu w transzach konieczne będą wizyty pracownika banku na budowie. Takie inspekcje nieruchomości kosztują.

Kredyt może być udzielony wraz z założeniem rachunku osobistego. Może się to wiązać z opłatami za jego prowadzenie. Podobnie jest przy wydaniu karty kredytowej. Tzw. ubezpieczenie pomostowe także wiąże się z opłatami do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Leży to już w gestii sądu po podpisaniu aktu notarialnego. Może trwać kilka miesięcy.

Następnie należy ubezpieczyć samą kredytowaną nieruchomość. Stanowi ona przecież zabezpieczenie hipoteki. Ryzykiem dla obu stron jest utrata pracy. Zaciągając kredyt, zobowiązujemy się przez wiele lat do jego spłacania. Potrzebne są do tego stałe dochody, najczęściej wynikające z zatrudnienia. Trzeba i od tego się ubezpieczyć.

Ważnym jest także ubezpieczenie życia klienta. Składka jest liczona od sumy ubezpieczenia, która z kolei jest zależna od kwoty kredytu.

Więcej: https://kazo.pl/poradniki/kredyty-hipoteczne-ukryte-koszty/